×

Beelden en verslag

De beelden en verslagen van de onderzoek die doorgingen bij Open MRI Zen, zijn makkelijk raadpleegbaar via de webbased toepassing van MyVue Carestream. Dit online platform is bereikbaar via https://myvue.openmrizen.com


De eerste keer dient u in te loggen m.b.v. de u toegestuurde link. Deze wordt gestuurd naar het mailadres dat u opgaf tijdens uw aanmelding voor uw onderzoek. In de mail staat het eenmalig wachtwoord, dat u bij de eerste aanmelding moet gebruiken. Er zal u onmiddellijk gevraagd worden een nieuw wachtwoord aan te maken. Onthoud deze goed voor alle toekomstige keren.


Na het inloggen wordt u om een viercijferige toegangscode gevraagd. Deze unieke code ontvangt u direct per SMS en is slechts twintig minuten geldig.


In de toekomst kan u rechtstreeks inloggen op https://myvue.openmrizen.com met u gebruikersnaam en persoonlijk wachtwoord.


Elke keer u inlogt, ontvangt u een nieuwe SMS-code.


Uw verwijzende arts of zorgverlener ontvangt een persoonlijke link om de beelden en het verslag te raadplegen. Wilt u naar een andere arts gaan of iemand anders toegang geven tot uw beelden en verslag, dan kan u dit zelf doen door onder midden rechts op dit icoon te klikken:

image-6.png

U heeft enkel het mailadres van de ontvanger nodig. U kan ook met ons contact opnemen, dan doen wij dit voor u.


De onderzoeken blijven 90 dagen beschikbaar. Dienen de beelden na deze 90 dagen te worden geconsulteerd, neem dan contact op met ons. Wij verlengen ze opnieuw voor 90 dagen.


De MRI-onderzoeken worden beoordeeld door de radiologen van Open MRI Zen die een verslag maken van hun bevindingen. De verslaglegging gebeurt binnen de 24 uren volgend op het onderzoek.


De echografie-onderzoeken worden door de radiologen zelf verricht en de verslaglegging gebeurt binnen de 12 uren volgend op het onderzoek. Dit geldt ook voor de verslaglegging van echogeleide interventies. Na het echografie-onderzoek krijgt u steeds mondelinge feedback van de radioloog omtrent de bevindingen van het onderzoek.


De beelden zijn kort na het onderzoek reeds raadpleegbaar.


De radiologen nemen steeds telefonisch contact op met uw verwijzer bij het vaststellen van een ernstige onverwachte afwijking op uw MRI-onderzoek.

Top