×

Medische beeldvorming zonder straling: dit zijn de mogelijkheden

Er zijn verschillende technieken voor medische beeldvorming. Dankzij de technologische ontwikkelingen leveren röntgenfoto’s, CT en MRI-scans steeds gedetailleerdere beelden op. Bepaalde technieken maken gebruik van ioniserende stralen, die schadelijk kunnen zijn voor het lichaam. Wie RX-stralen liever vermijdt, zit bij een MRI-scan of echografie goed.


Wat is een MRI-scan?
Bij een MRI-scan (Magnetic Resonance Imaging) maakt men gebruik van een sterk magnetische veld in combinatie met radiogolven om een bepaald orgaan, lichaamsdeel of de hersenen in beeld te brengen. Dit type scan kan een beeld geven over de toestand van de volgende lichaamsonderdelen: gewrichtsbanden, pezen, buiksorganen, hart(functie), spieren, zenuwen, ruggenmerg, hersenen of de hersenfunctie.

Er bestaan drie verschillende types MRI-scanners. Belangrijk om op te merken is dat de medische beelden die door de verschillende types gemaakt worden van dezelfde kwaliteit zijn.


1. Gesloten MRI-scan
Bij een gesloten MRI-scan, het type dat momenteel nog het meest voorkomt, moet de patiënt plaatsnemen op een beweegbare onderzoekstafel. Nadat er een radiofrequentiespoel (RF-spoel) op het te onderzoeken lichaamsdeel geplaatst is, wordt de patiënt in een tunnelachtig toestel geschoven. De patiënt verliest dus alle contact met zijn omgeving maar krijgt wel een belletje mee in de scanner waarop hij beroep kan doen in geval van nood.

Daarna trekken magneten elkaar voortdurend aan om elkaar vervolgens opnieuw af te stoten. Dat proces genereert een hard, bonkend lawaai.

Voor claustrofobische patiënten, die enge ruimtes liever uit de weg gaan, kan dit lawaai in combinatie met de koker een angstaanjagende ervaring zijn.


2. Open MRI-scan
Bij een open MRI-scan neemt de patiënt plaats tussen twee grote, horizontale platen. Er is dus geen sprake van een tunnelachtig toestel waarin de patiënt ‘verdwijnt’. De patiënt heeft meer plaats en er kan gedurende het volledige onderzoek een begeleider aan zijn zijde blijven. De ideale oplossing voor zwaarlijvinge of claustrofobische patiënten. Maar ook kleine kinderen, die graag een ouder in de buurt hebben, ondergaan het onderzoek veel gemakkelijker in een open variant.

Een open MRI-scan vind je in een beperkt aantal onderzoekscentra. Open MRI Zen beschikt over een open variant. Dit onderzoekscentrum is bovendien volledig stralenvrij. Er wordt dus enkel gebruik gemaakt van apparatuur zonder ioniserende stralen (RX-stralen).


3. Stillere gesloten MRI-scan
Bij een stillere gesloten MRI-san moet de patiënt plaatsnemen op een beweegbare onderzoekstafel die in een tunnelachtig toestel geschoven wordt. Dit type MRI-scanner genereert echter minder lawaai dan een doornee gesloten MRI-scanner. Daarnaast is er in dit type MRI-scan ook meer plaats.

Deze MRI-scanner is dan ook een mogelijke oplossing voor claustrofobische of zwaarlijvige patiënten die omwille van een pacemaker of defibrillator niet in aanmerking komen voor een open MRI-scanner.

Ook Open MRI Zen beschikt over zo’n toestel waarin het geluidsniveau tot 63 decibel gereduceerd wordt dankzij unieke technologie.


Echografie
Een echografie maakt gebruik van geluidsgolven met een hoge frequentie om de weefsels en structuren binnen het lichaam te onderzoeken. De techniek is gebaseerd op het feit dat geluidsgolven weerkaatsen op voorwerpen en wordt vaak gebruikt voor zwangere vrouwen, gynaecologisch onderzoek maar ook om informatie te krijgen over het hart, de bloedstroom, prostaat of borsten.

Open MRI Zen beschikt over 2 echografiezalen. Er worden ook echogeleide therapeutische interventies aangeboden.

Heb je nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op via deze weg.

Top