×

Belgische patiënten

Wat heeft u nodig?

  • Uw identiteitskaart
  • Een aanvraagbrief of doorverwijzing voor een echografie en/of MRI-onderzoek van uw verwijzend geneesheer
  • Een onderzoek kan ook doorgaan zonder aanvraagbrief of doorverwijzing. Hieraan is geen meerkost verbonden

Hoe verloopt de betaling van uw onderzoek?

De betaling gebeurt na afloop van het onderzoek aan ons secretariaat. U kunt énkel betalen met uw bankkaart. We geven u vervolgens een factuur mee die u kunt indienen bij uw Belgische ziekenfonds.

Belangrijke informatie vooraleer u een afspraak voor een MRI-onderzoek plant bij Open MRI Zen

Binnen het Europese kader bestaat er een vrijheid voor de Belgische patiënten en dus de verzekerden van de Belgisch verplichte ziekteverzekering in de keuze van de zorgverlener, ook over de landsgrenzen heen. Echter erkent de Europese regelgeving ook dat de tussenkomst voor bepaalde types van zorg onderworpen blijven aan een voorafgaande toestemming van het ziekenfonds.

Actueel voorzien de Belgische ziekenfondsen geen terugbetaling voor een MRI en echo-onderzoek dat u ondergaat bij Open MRI Zen. Wij hanteren voor Belgische patiënten onderstaande tarieven.

MRI-onderzoeken voor Belgische patiënten in ons centrum
Wij bieden alle Belgische patiënten MRI-onderzoeken aan van hoge kwaliteit, met snelle service en verricht door professionele beeldvormers aan volgende prijzen:
Standaard MRI-onderzoek: 149 EUR of 199 EUR, door de patiënt na afloop ter plaatse te betalen.

Echo onderzoeken voor Belgische patiënten in ons centrum
Standaard hoge resolutie echografieonderzoeken: 59 EUR, door de patiënt na afloop ter plaatse te betalen.

Wij bieden eveneens echogeleide gerichte behandelingen aan, volgend op een standaard echografieonderzoek: 80 EUR of 150 EUR, door de patiënt na afloop ter plaatse te betalen.

Het staat elke patiënt vrij om dit toch voor te leggen aan zijn ziekenfonds met de vraag of er eventueel toch terugbetaling kan worden toegekend onder bepaalde omstandigheden.

U kan de kans op terugbetaling vergroten door onderstaand document te laten invullen door de verwijzende arts/huisarts en VOORAF aan uw ziekenfonds te bezorgen. De goedkeuring kan wel tot 45 dagen duren.

Aanvraag toestemming voor zorg in buitenland

No-show tarief

Indien u niet op uw afspraak voor een MRI-onderzoek verschijnt zonder deze 24 uur op voorhand geannuleerd te hebben, worden de kosten voor het onderzoek (de gereserveerde tijd) aan u doorgerekend.

Top