×

Andere nationaliteiten

Wat heeft u nodig?

  • Paspoort, rijbewijs, verzekeringsdocument of vreemdelingendocument
  • Een aanvraagbrief of doorverwijzing voor een echografie en/of MRI-onderzoek van een ziekenhuis of behandelend geneesheer. Bezit u dit niet, dan is dit een onderzoek op eigen initiatief

Onderzoek op eigen initiatief

Indien u niet bezit over een aanvraagbrief of doorverwijzing van een ziekenhuis of behandelend geneesheer, dan gaat het om een onderzoek op eigen initiatief.

In dit geval worden de kosten, (enkel) indien mogelijk, aangerekend aan uw zorgverzekeraar. Zoniet worden deze bij u in rekening gebracht.

Hoe verloopt de betaling van uw onderzoek?

Wij werken volgens de Nederlands passantentarieven. De betaling gebeurt na afloop van het onderzoek aan ons secretariaat. U kunt énkel betalen met uw bankkaart. We geven u vervolgens een factuur mee die u kunt bezorgen aan uw zorgverzekeraar.

Tarievenlijsten
Voor zorgverzekeraars waarmee Open MRI Zen geen contract heeft afgesloten gelden onze passantentarieven.

Top