×

MRI-scan met claustrofobie? Zo is het wel mogelijk

Een MRI-scan wordt vaak gebruikt voor het stellen van een diagnose. Voor patiënten met claustrofobie, die angst hebben voor kleine en gesloten ruimtes, is dat geen pretje. Alleen al bij de gedachte dat ze 10 à 45 minuten moeten plaatsnemen in een tunnelvormig apparaat doet het angszweet uitbreken.

Maar een MRI-onderzoek is nu eenmaal de meest efficiënte manier om kleine veranderingen in de hersenen, een lichaamsdeel of orgaan op te sporen. Een open MRI-scan is de oplossing voor patiënten die vrees voor enge ruimtes hebben.


Werking MRI-scan
Tijdens een MRI-onderzoek (Magnetic Resonance Imaging) wordt door middel van een sterk magneetveld en radiogolven een serie beelden gemaakt van het te onderzoeken lichaamsdeel of orgaan. Na afloop van het onderzoek worden de anatomische beelden door de radioloog geanalyseerd. Het volledige onderzoek is volledig pijnloos.

Het is belangrijk dat de patiënt gedurende de scan niet beweegt. Indien dat wel het geval is, is de kans groot dat de beelden inboeten aan kwaliteit waardoor het onderzoek op een later tijdstip opnieuw moet plaatsvinden. De patiënt komt zo in een vicieuze cirkel van angst terecht. Om dat te vermijden, kan men ervoor opteren om de claustrofobische patiënt onder anesthesie te scannen.


Klassieke, gesloten MRI-scan: patiënt verliest controle
Bij een klassieke MRI-scan neemt de patiënt plaats op een verplaatsbare onderzoekstafel die in een tunnelvormig apparaat geschoven wordt. De zijkanten van de MRI-scan zijn in dit geval gesloten waardoor de patiënt het contact met de omgeving verliest.

Tijdens de MRI-scan worden voortdurend magneten aangetrokken en afgestoten waardoor de patiënt constant een hard, bonkend geluid hoort. Dat geluid is volstrekt normaal en ongevaarlijk, maar kan de patiënt extra angst inboezemen.

Het verlies van controle over de omgeving in combinatie met het harde geluid, maakt het voor veel claustrofobische patiënten onmogelijk om tijdens de scan stil te liggen.

 

Overzicht bewaren met open MRI-scan
Een open MRI-scan biedt soelaas voor claustrofobische patiënten. De patiënt wordt niet in een tunnelvormig apparaat geschoven maar neemt plaats tussen twee grote, horizontale platen. De zijkanten van het toestel zijn open waardoor de patiënt tijdens het onderzoek in contact blijft met de omgeving.


Bijkomend voordeel: begeleider in de onderzoeksruimte
Indien de patiënt dat wenst, kan er tijdens het onderzoek iemand naast hem blijven zitten. Het visueel contact met de begeleider en de mogelijkheid om tussendoor even te praten met elkaar zorgt er voor dat men minder gefocust op het onderzoek waardoor de tijd sneller wegtikt. De patiënt voelt zich ontspannen waardoor hij ook gemakkelijk stil kan blijven liggen, wat voor claustrofobische patiënten in een gesloten MRI-scanner een moeilijke taak is.


Voor wie niet?
Patiënten met een pacemaker, cochlea implantaat of neurostimulator komen niet in aanmerking voor een onderzoek in een open MRI-scanner.


Stillere, gesloten MRI-scanner als alternatief
Soms hebben patiënten al eens nare ervaringen gehad in een gesloten MRI-systeem waardoor ze, zonder echt claustrofoob te zijn, weigerachtig zijn om plaats te nemen in de tunnel.

De nieuwste generatie gesloten MRI-scanners beschikken echter over een kortere en bredere tunnel en werken bovendien met een sterk gereduceerd geluidsniveau tot 63 decibel. Dat alles verhoogt aanzienlijk het comfort tijdens het onderzoek waardoor toch vlot een optimaal onderzoek kan verkregen worden met de beste beeldkwaliteit.

Het aanvraagformulier voor zowel een open MRI-scan als een scan in de gesloten, stillere MRI-scan kan hier ingevuld worden. Merk ook op dat het onderzoekscentrum Open MRI Zen volledig stralenvrij is, er wordt geen gebruik gemaakt van ioniserende stralen, waardoor elk onderzoek volstrekt ongevaarlijk is.

Top