×

Echogeleide PRP

Platelet Rich Plasma is plasma met een rijke concentratie aan bloedplaatjes.
Een PRP-injectie is een methode waarbij autologe (= lichaamseigen) bloedplaatjes in een pees of gewricht worden geïnjecteerd. Dit wordt gedaan bij een chronisch peesprobleem in geval van ontsteking bijvoorbeeld een tenniselleboog, achillespees of bij kleine tot middelgrote scheuren van deze pezen. Het kan ook toegepast worden bij lichte tot middelzware artrose.
Bloedplaatjes geven bepaalde stoffen vrij, beter bekend als groeifactoren. Deze spelen een zeer belangrijke rol bij de heling van peesletsels en kraakbeen- schade en brengen ter hoogte van het letsel verschillende processen op gang die het herstel bespoedigen.  

Voorbereiding
Het is belangrijk dat u één week voor de behandeling geen bloedverdunners of ontstekingsremmers (NSAID’S) meer neemt (bv. Voltaren, Aspirine, Apranax, Mobic, Celebrex,...). Bespreek uw medicatiebeleid voorafgaand met uw verwijzende arts.
Er mag na het onderzoek niet met de wagen gereden worden, dus neem een chauffeur mee.

Verloop 
Eerst wordt er bij u 18ml bloed afgenomen. Dit bloed wordt 3-4 minuten gecentrifugeerd, hierdoor worden de verschillende bloedcomponenten gescheiden en kan men selectief de bloedplaatjes uit het eigen bloed isoleren.  De selectie van het plasma rijk aan de bloedplaatjes wordt in een aparte spuit opgetrokken.
Het te behandelen lichaamsdeel wordt ontbloot en gedesinfecteerd. De radioloog brengt de naald onder echogeleide. Hierdoor kan op de mm nauwkeurig de plaats bepaald worden. Zodra de naald goed zit wordt 1-5ml lokale verdoving ingespoten. Daarna wordt het plasma 1-3ml ingespoten in het te behandelen gewricht of pees. 

Opvolging 
8 weken na de injectie komt u voor een controle echografie. Tijdens deze afspraak zal het effect van de injectie echografisch geëvalueerd worden. Zo nodig vindt een tweede behandeling plaats.

Mogelijke bijwerkingen
De inspuiting kan lokale pijn veroorzaken. Dit kan hevig zijn en kan leiden tot een tijdelijke afname van de beweeglijkheid van het gewricht. Het is hierdoor essentieel om het de eerste drie dagen rustig aan te doen.Er mag bij pijn geen onstekingsremmers genomen worden wel pijnstilling zoals paracetamol. 

Top